Ασφάλεια

Home/Ασφάλεια

Η πρόσβαση στα δεδομένα που αφορούν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό είναι διαβαθμισμένη.

Το Web-praxis χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε χρήστες με κατάλληλα δικαιώματα. Ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να δημιουργήσει ομάδες χρηστών και να ορίσει αντίστοιχα προνόμια.

Επιπλέον, η λήψη αυτοματοποιημένων καθημερινών back-ups εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων και έτσι ο χρήστης δεν χρειάζεται να ανησυχεί για πιθανή απώλειά τους.