Εξοικονόμηση πόρων

Home/Εξοικονόμηση πόρων

Κύριος στόχος κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Web-praxis, ήταν τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα να μπορούν να «μεταφραστούν» σε χρήσιμες πληροφορίες. Με άλλα λόγια, να μπορούν εύκολα να αναλυθούν από τους χρήστες και να τους οδηγήσουν σε ορθολογικές και επωφελείς αποφάσεις.