Ευελιξία

Home/Ευελιξία

Το Web-praxis διατίθεται σε  δύο εκδόσεις:

  • Στην πρώτη, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί στο δίκτυο (intranet) του φορέα ως μία «εσωτερική» διαδικτυακή υπηρεσία. Για να γίνει αυτό, απαιτείται η εγκατάσταση του Web-praxis σε έναν υπολογιστή ο οποίος θα παίζει τον ρόλο του web-server.
  • Στη δεύτερη εκδοχή του, το σύστημα παρέχεται υπό την μορφή διαδικτυακής υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα είναι εγκατεστημένο σε ένα server που ελέγχεται από το ΙΝΒΙΤ και οι χρήστες του φορέα έχουν πρόσβαση σε αυτόν μέσω του Διαδικτύου.

Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει κονσόλα παραμετροποιήσεων, όπου μπορούν να ρυθμιστούν, εκτός από τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών, ο αριθμός των νοσοκομείων στα οποία θα έχει πρόσβαση κάθε χρήστης, τα πρότυπα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση εγγράφων κ.ά.