Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Home/Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

INBIT

Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αποτελεί μια πρωτοβουλία για την υποστήριξη και ανάπτυξη του τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.

 

  • Περισσότερες πληροφορίες στο www.inbit.gr.